Аружанның тақырыбы өте салмақты

Аружан Ертайқызы Айғали 2003 жылы 18 тамызда Алматы қаласында туған. Ата-аналары Ертай Айғалиұлы мен Шаргүл Биекеева кәсіби журналистер. Аружан 6 жасында №13 мектеп-гимназиясына бірінші сыныпқа оқуға барды. Қазір 9-сыныпта оқиды. 
Ол кішкентай кезінен сурет салуды жаны сүйетін. Аружан өз шығармашылығында негізінен жан-жануарларды, құстарды, жәндіктерді басты тақырып етті. Еңбекқор. Оның осы және басқа тақырып аясында салған жүздеген суреттері бар. Биылғы каникулында Аружан суреттерді сериясымен салуды қолға алды. Оның алғашқы қадамы сәтті шықты деп толық сеніммен айтуға болады.

Жас талаптың сериясының аты өте қиын да күрделі: «Жемқорлық – жегіқұрт». Аружан суреттерді салуда тапқырлық танытты. Бұл сериядағы адамдар тіршілігін өзінің сүйікті тақырыбы жан-жануарлар, құстар, жәндіктер арқылы өте шебер бере білді.

Оның суреттерінің мазмұны да, тақырыбы да өте салмақты, салиқалы әрі өткір. Мәселен: «Жемқорлардың арманы», «Парақор болғаның − Отаныңды сатқаның», «Жемқорлықтың торы», «Жемқорлардың зауыты», «Қансорғыш өсімқорлар», «Дайын асқа – тік қасық», «Абайлаңдар, достар, жемқорлар бара жатыр!» «Мен балаларымды жемқор етемін бе, әлде адам етіп тәрбиелейін бе?» «Таразыдан жесең тасбақаға айналасың», «Жемқорлардың жауыздығынан соң», «Өзіміздің ғана емес, сырттағы жемқорлар да қауіпті». Өмірдің өзінен ойып алған көріністер! Пікірлеріңізді білдіріңіздер. Біз де Аружанға зор шығармашылдық табыс тілейміз.
Аружан кезекті бір серияны бастады. Онда тағы да өмірдің ащы көріністері бейнеленбек… Сәт сапар!

ENG Aruzhan’s theme is serious
Aruzhan Yertaikyzy Aigali was born in 2003 in Almaty. Her parents are journalists. When she was 6 she went to school №13 to 1st grade. Now she studies in 9th grade.
She loved draw a picture since childhood. The main topics of Aruzhan’s compositions are animals, birds, insects. Hard-working. She has approximately 100 pictures about topics which we mentioned and others. This summer holiday she started series of pictures. We can say surely that her first steps were successful. Her beginning series’ name is difficult. It calls “Corruption – harmful worm”. Aruzhan was resourceful in drawing these series. She showed people’ life masterly by her favorite topics: animals, birds, insects. “Jobsters’ dream”, “Becoming jobster – betraying your land”, “Net of jobsters”, “Factory of jobsters”, “Bloodthirsty jobsters”, “Coming to eat without doing anything”, “Be careful friends, jobsters are coming!” “Should I make my children jobster or person?” “If you cheat on scales, you will be turtle”. “After jobsters’ evil”, “Not only ours, outside jobsters also dangerous”.

Her pictures’ meaning very serious, penetrating. These fragments from real life. Please, comment. We wish to Aruzhan creative success.
Aruzhan has started another one series. Again life’s painful fragments… Good luck!

TÜRK Arujan’ın konuları ciddi
Arujan Ertaikızı Aigali 2003 yılı Almatı şehrinde doğdu. Ebeveyni gazeteciler. Arujan 6 yaşında №13 kazak okuluna birinci sınıfa gitti. Şimdi 9 sınıfta okuyor.

O çocukluğundan beri resim çizmeyi sevdi. Arujan’ın eserlerinin ana temaları hayvanlar, kuşlar, böcekler hakkında. Çalışkan. Onun bahsettiğimiz ve başka konularda yaklaşık 100 eserleri var. Bu yaz tatilinde o resim serisini başladı. Onun birinci adımları başarılı oldu diye güvenle söyleyebiliriz. Arujan’ın ilk serilerinin adı zor. Adı “Rüşvet – zararlı kurt”. Bu serideki resimleri çizmede o becerikli oldu. Arujan serideki insanların hayatın kendisinin sevgili konuları hayvanlar, kuşlar, böcekler ile harika gösterdi. “Yozlaşmışın hayalı”, “Yozlaşmış olmak – vatanı ele vermek”, “Rüşvetin ağı”, “Yozlaşmışların fabrikası”, “Kan emici yozlaşmışlar”, “Hazır gıdayı hiç etkisiz yemek”, “Dikkat etin arkadaşlar, yozlaşmışlar geliyor!” “Ben çocuklarımı yozlaşmış yapalım mı ya insan mı?” “Teraziden aldatsan kaplumbağa olacaksın”, “Yozlaşmışların felaketinen sonra”, “Sadece kendimizin değil, dışarıdaki yozlaşmışlar da tehlikeli”. Onun resimlerinin anlamı da, konusu da çok ciddi, yaygın. Bu gerçek hayattın fragmanları. Lütfen, yorumlayın. Biz Arujana yaratıcı başarı diliyoruz. 
Arujan başka bir resim serisin başladı. Tekrar hayatın acı fragmanları… Başarılar!

РУС Тема Аружана серьезная
Аружан Ертайкызы Айгали родилась в городе Алматы в 2003 году. Родители по профессий журналисты. В возрасте 6 лет Аружан пошла в казахскую №13 школу-гимназию. На данный момент она учиться в 9-классе.
Уже с малых лет Аружан проявляла интерес к рисованию. На главную тему своих рисунков Аружан выбрала животных, птиц и насекомых. Она очень трудолюбивая девочка. У нее есть более 100 рисунков про которых мы упомянули и на другие темы. Этим летом Аружан начала свою новую серию рисунков.

Мы можем сказать что это первые шаги к успеху. Название ее серий очень сложна. Серия называется: «Коррупция – вредный червь». Аружан проявляла находчивость когда начинала рисовать эту серию. В этом серий она старалась передать жизнь людей с помощью ее любимой темой животных, птиц, насекомых. «Мечта коррупционера», «Становление коррупционером – предание родины», «Сетка коррупционера», «Фабрика коррупционеров», «Кровососущие взяточники», «Есть готовую еду не делая ничего», «Осторожно друзья, коррупционеры идут!» «Мне сделать моих детей коррупционером или человеком?» «Если будешь обманывать весы становишься черепахой», «После злодеяний коррупционеров», «Опасны не только наши, а еще наружные взяточники». Ее рисунки и темы очень серезьные и проникающие. Фрагменты из реальной жизни! Пожалуйста, комментируйте. Мы желаем Аружану творческий успех!
Аружан начала еще одну серию рисунок. Снова горькие фрагменты жизни… Удачи!

ElAna.kz қоғамдық-танымдық сайты

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған