Екеш хайуан да өз туған жерiн сағынады ғой.

Шетел асып кеткен тулпар казактардын даусын естiгенде тулап, козiнен жас парлаган.

Бул тенiздiн аргы бетiнде болган окига.
Оны жеткiзген Кулан аулынын тургыны, атбегi Мейiлбек Бегазиев едi.Екi казак жiгiтi сексенiншi жылдары Америкага жумыс сапарымен барса керек.Содан кафеге токтап тамактанып, темекi тартып турады.

Кафемен iргелес бiр фермердiн ат корасы бар екен, кенет iшiнен бiр тулпар тулап, кiсiней бередi.

— Мынаган не болды? — дейдi де, олар корага жакындайды.

Булар жакындаган сайын тулпар тыпырлап, бас жiбiн тарткылап ынтыга тустi.Есiкке тесiле карап,конагын узак куткен кiсiше елендейдi жарыктык.Жiгiттер жакындап, мандайынан сыйпап едi,момакан бола калды.Сойтiп тулпар тумсыгын бурып,жiгiттердiн колы мен женiнен иiскей бердi.Иiскей тусiп,салем беруге иiлген келiндей басын томен салды.Осы сатте жылкынын жанарынан жас парлап кеттi.Мына жагдайга абдырап калган калган олар дереу кетпек болды.Ат тагы тулап кеттi.Осы кезде фермер де келе калды.

— Сiздер мунда кaйдан журсiздер?Сiздер жылкыга не iстеп койдыныздар? — дедi де, жон сурасты.
-Казакстаннанбыз.Мына жылкы окыс кылык корсетiп жаткан сон, коргiм келдi.Бар жогы осы гана — дедi жiгiттер.

— Тусiнiктi — дедi фермер — тулпар Луговой жылкы зауытынан сатып алынган.Жерлестерiн танып турган гой!

О, тоба десеншi, казакша созге елiп, туган жерге деген сагынышын баса алмаган тулпардын куйi куйзелiске тустi.Сезiмтал жарыктык-ай, неткен киелi едiн! Мунга толы бiр тамшы жас жiгiттердiн де журегiн елжiретiп жiбердi.

elana.kz

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *